Reservation af dag og tid

1.000 kr. Du sparer pr. kuv.

Reservation af dag og tid

1.000 kr. Du sparer pr. kuv.

Du har her mulighed for at reservere dag og tidspunkt for dit arrangement.

Du kan så indtil 7 dage før rette din bestilling til det mad du ønsker at bestille.

Hvad indeholder det?