Afbestillingsbeskyttelse

7 kr. Du sparer pr. kuv.
data-shopify-xr-hidden>
Afbestillingsbeskyttelse

Afbestillingsbeskyttelse

7 kr. Du sparer pr. kuv.

Prisen på kr. 7,- for hver 100 kr af din ordre dog minimum skal du købe dækning for kr. 1000. og refunderes ikke, efter at afbestillingsbeskyttelsen er bestilt.
Afbestillingsbeskyttelse gælder udelukkende, når den er bestilt samtidig med maden eller senest et døgn herefter.

 

  1. Hvad er betingelserne? Beskyttelsen dækker, hvis arrangementet skal aflyses på grund af død, alvorlig akut sygdom, hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der sidestilles hermed. Lægeerklæring skal fremsendes. Udgiften hertil afholdes af dig.

 

  1. Hvad er dækningen? du er dækket for det beløb du har køt dækning for. Madudefra dækker dog maksimalt det beløb, som du har bestilt mad for. eventuelt Leverings gebyr er også indbefattet i dækningen.

 

  1. Dækker beskyttelsen, hvis familien rammes af ovennævnte? Hvis en af de nævnte hændelser rammer din nære familie (ægtefælle, forældre, børn og søskende), dækker afbestillingsforsikringen også.

 

  1. Hvad dækker beskyttelsen ikke? Når sygdommen ikke er akut, og når årsagen er en anden, f.eks. fortrydelse, ændrede planer, manglende tilslutning, vejret med mere.

  2. Særlige betingelser: Beskyttelsen omfatter ikke skade eller udgifter, der måtte være dækket af anden forsikring

  3. Afbestilling kan ske indtil 24 timer inden arrangementet

Hvad indeholder det?